Prawo odstąpienia od umowy

Zwroty

  1. Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich przyjęcia, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271.
  2. Zwracany towar powinien być kompletny, oraz nie powinien posiadać śladów używania, przeróbek czy montażu.
  3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem oraz wypełnionym "Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy" (do pobrania poniżej).
  4. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wpłaconej kwoty łącznie z opłatą za dostawę towaru. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Rozstrzyganie sporów

  1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna, a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna.